ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเขตพระราชฐาน พระตำหนัก ที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง และกองรักษาการณ์ ทอ.จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *