ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *