ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบ Instrument Landing System (ILS) สำหรับ บ.ล.๑๙ (Airbus A๓๔๐-๕๐๐) จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *