๒๔ พ.ค.๖๕ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ.

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ. ทอ.เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ.เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สอ.๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *