๗ มิ.ย.๖๕ พิธีประดับยศนายทหารประทวน สอ.ทอ.

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารประทวน สอ.ทอ.เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม สอ.๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *