๙ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก อภิชาติ  บุตรสาทร รองเสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *