๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ประจำปี ๖๗

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด-ปิดแข่งขันกีฬาภายใน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศประจำปี ๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ สนามฟุตบอล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *