๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ นำข้าราชการร่วมสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบทสวดโพชฌังคปริตร อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *