๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พลอากาศตรี พัฒนพงศ์ พัฒนะมงคล รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *