๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๖

นาวาอากาศเอก โกวิทย์  ทิพาเสถียร รองเสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เม.ย.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *