๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพร น้อมอธิษฐานจิตถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบทสวด โพชฌังคปริตร พร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงโดยเร็ววัน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *