ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงสำหรับ Mission System ของ บ.ค.๑ (Sabb ๓๔๐ AEW) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ม.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *