๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวันมาฆบูชา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ หอพระพุทธสิริสัตตราช

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *