๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เพื่อเยี่ยมชมกิจการ การปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่กำลังพล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ตลอดจนข้าราชการของ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก โกวิทย์ ทิพาเสถียร รองเสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ บรรยายสรุปกิจการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *