๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำอากาศยาน รุ่นที่ ๓๑

พลอากาศตรี พัฒนพงศ์  พัฒนะมงคล รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำอากาศยาน รุ่นที่ ๓๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *