ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม ที่ กทค.กสท.สอ.ทอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๙ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *