ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้กับอุปกรณ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *