ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบแปลความภาพถ่ายทางอากาศดิจิทัล ติดตั้งที่ กภท.ศลภ.คปอ.จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๙ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *