ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS ๒.๐ บน Cloud) .จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *