๑ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ประกอบด้วย พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์), ท้าวโพธิ์ศรีเทพ, อนุสาวรีย์พระบิดาทหารสื่อสาร และ เทพพญาหนุมาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๙ น.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *