๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ งานประเพณีสงกรานต์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ และพิธีรดน้ำขอรับพรจากอดีตผู้บังคับบัญชา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *