๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๑๙ น. ณ หอพระพุทธสิริสัตตราช

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *