ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทรอ์เน็ตผ่านดาวเทียมสำหรับการสื่อสาร ข้อมูลและ VoIP สำหรับ บ.ล.๑๕ ก (Airbus ACJ๓๒๐) MSN ๙๓๑๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *