ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบ Inmarsat Aeronautical สำหรับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะและบุคคลสำคัญ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *