ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม Inmarsat IsatPhone ๒ สำหรับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะและบุคคลสำคัญ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *