ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๖๕

วันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕  ๐๙๐๐ ณ. ห้องประชุม สอ.๑ ผ่านระบบ VTC
พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.ต้อนรับ พล.อ.ท.อร่าม สกุลแก้ว ปช.ทอ.และคณะในการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มี.ค.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สอ.๑ ผ่านระบบ VTC

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *