๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองพระอุดม จังหวัดนนทบุรี

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองพระอุดม จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๕๙ น.โดยมี พลอากาศเอก มาโนช สุตวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และ พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *