โครงการกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ มี.ค.๖๕  ๐๘๓๐ ณ. สนามกีฬา สอ.ทอ. โครงการกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มี.ค.๖๕, ๐๘๓๐ ณ สนามกีฬา สอ.ทอ.และปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *