๑๑ พ.ค.๖๕ พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สอ.ทอ.และปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘๑๕ ณ หอพระพุทธสิริสัตตราช

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *