๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนสื่อสาร สนับสนุนการสาธิตการปฏิบัติการร่วม ทบ.- ทอ.ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX)

เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนสื่อสาร สนับสนุนการสาธิตการปฏิบัติการร่วม กองทัพบก – กองทัพอากาศ ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ในการทดสอบการใช้กำลังของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๖๗ บริเวณเนินคนดูเขาหนองค้อ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *