๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๖๖

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๖๖ ครบรอบ ๑๓๖ ปี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน ๖๖)  ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *