๒๘ มี.ค.๖๕ คณะอาจารย์และ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เยี่ยมชมกิจการ สอ.ทอ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *