๒๐ เม.ย.๖๕ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ สอ.ทอ.

วันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕  ๑๐๓๐ พล.อ.ต.สิทธิศักดิ์ สายเงิน รอง จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดการทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ สอ.ทอ.เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๕.โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สอ.ทอ.ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *