อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก

อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก

พิธีประดับยศนายทหารประทวน สอ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔

พิธีประดับยศนายทหารประทวน สอ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารประทวน สอ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๒๙ ณ ห้องประชุม สอ.๓

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ.เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๔

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ.เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๔

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ.เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓๓๙ ณ ห้องประชุม สอ.๓

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ.   เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ. เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ. เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๙ ณ ห้องประชุม สอ.๓